Autowelt Emsbüren

Nota prawna

Autowelt Emsbüren cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz z zainteresowania dla giełdy samochodowej Autowelt Emsbüren.

Proszę zwrócić uwagę na:

Copyright

© 2011 Autowelt Emsbüren GmbH & Co. KG, 48488 Emsbüren, Germany. Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, grafika oraz układ strony podlega ochronie praw autorskich i innym ustawom ochronnym. Treści strony nie można kopiować, rozpowszechniać i zmieniać w celach komercyjnych lub udostępniać osobom trzecim.

Znak firmowy

Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie znaki firmowe zawarte na stronie Autowelt Emsbüren są chronione prawem znaków towarowych. Dotyczy to znaków, logo firmy i emblematów Autowelt Emsbüren.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa została stworzona z największą dokładnością. Mimo tego Autowelt Emsbüren nie może odpowiadać za błędy i dokładność zawartych na niej informacji. Autowelt Emsbüren wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania ze strony, chyba że powstały one w skutek zamierzonego lub rażącego zaniechaniu ze strony Audio Service. Informacje na stronie mogą być zmieniane i aktualizowane bez uprzedniej zgody.

Wyłączenie z odpowiedzialności linków

Zgodnie z wyrokiem z dnia 12 maja 1998 r.-312 O865/98- „Odpowiedzialność za linki” Sąd Okręgowy w Hamburgu postanowił, że umieszczenie linku skutkuje ponoszeniem odpowiedzialności za jego treści. Można temu zapobiec poprzez zdystansowanie się od tych treści. Audio Service nie przejmuje odpowiedzialności za treści zewnętrznych stron.

Autowelt Emsbüren GmbH & Co. KG
Gewerbeweg 5
D-48465 Schüttorf
E-mail: info@autoweltemsbueren.com

Tel.: +31 6 20363005

Sąd Rejonowy Gronau

HRB xxxx
Director: AM
Numer VAT: DE xxxx

Nachrichten

Aktuelles

Links

Fotos